• info@jmkapa.cz
  • |
  • +420 321 770 070
  • CZ / EN

Integrovaný systém řízení ve společenství JMK GROUP

Firma J.M.KAPA s.r.o. je certifikována od roku 2002 podle normy ČSN EN ISO 9002, následně byla recertifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2012 rozšířila certifikaci o ČSN EN ISO 14 001:2005.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001 hodnotí firma J.M.KAPA s.r.o. soulad právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.

J.M.Kapa s.r.o. je také pravidelně auditována svými významnými zákazníky podle jejich pravidel a norem.

Firma řídí své významné environmentální aspekty a pravidelně hodnotí environmentální profil.

Ve firmě jsou sledovány a řízeny tyto environmentální aspekty:

  • 1. Ovzduší
  • 2. Odpady
  • 3. Odpadní vody
  • 4. Spotřeba chemických látek
  • 5. Čerpání přírodních zdrojů
Rybářská 56
280 02 Kolín

Tel: +420 321 770 070
Fax: +420 321 729 084